R & D (English)
Home page
About us
Technology
News
Order
Contact Us
    Vietnamese
SEARCH
 
A-Ozone Products
Household A-Ozone
A-Ozone model S.4
A-Ozone model S.6
A-Ozone model S2+
A-Ozone model S2F
A-Ozone model S2V
Industrial A-Ozone
Máy Ozone kiểu S5T (English)
Máy Ozone kiểu SD (English)
Máy Ozone nồng độ cao S15P (English)
Máy nước Ozone kiểu SH (SH6 & SH15) (English)
Máy nước ôzôn kiểu SH (English)
Máy làm sạch nước kiểu WS 5 (English)
Nhóm máy S...W chuyên xử lý nước (English)
Nhóm máy S No (Đặt hàng) (English)
Máy lọc sấy khí SD10 (English)
A-Ozone model S4
A-Ozone model S6
A-Ozone model S8
A-Ozone model S10
A-Ozone model S4+
A-Ozone model S6+
A-Ozone model S10A
A-Ozone model S12
A-Ozone model S2*
A-Ozone Equipment
Máy diệt khuẩn phức hợp © kiểu SC (English)
Khiển chế tự động nồng độ Ozone (English)
Bộ hút trộn Ozone hợp thủy (English)
WM - Làm sạch nhanh nước giếng khoan (English)
Thiết bị sát khuẩn, khử độc, làm sạch bếp ăn tập thể (English)
Multipurpose Water Ozonizer - SW5E
Clean air machine S2.5M
Sterilizer machine
Fruit - Vegetable disinfecting equipment
Multi functional sterilizer equipment
Ozonizer - Ionizer tower
SKD A-Ozone Module
Công tắc cảm biến chân không (English)
A-Ozone standard module
A-Ozone chamber
Fly - Back
Converter - Inverter
Dual Converter - Inverter
Detail - Material
Zeolite
Silicagen
Mixture of Zeolit - Alumina
Hight aluminium ceramic tube
IGBT - Insulated Gate Bipolar Tranzitor
Multipurpose Water Ozonizer
 
A-Ozone model S2.5M
 
A-Ozone Fan model F6
 
A-Ozone model S10A, S12
 
A-Ozone model S4+, S6+
 
A-Ozone model S2V
 
A-Ozone model S2F
 
A-Ozone model S2+
 
A-Ozone model S.6
 
Home Page | Technology | News | Contact Us
Copyright © 2007 of Clean Technology Equipment Joint Stock Company (Clean JSC)
Add: 447 Nguyen Khang Rd. - Cau Giay Dis. - Ha Noi - Viet Nam
Tel: 844. 7840616 Fax: 844. 7820902